Weekly Prize Center & Sweeps Winners 8/19/2019- 8/25/2019

$25 Amazon Gift Card Auction Winners

25-Aug THEGAMEWHISPERER Bid 920111
25-Aug TheDoo Bid 841000
25-Aug sarahpuu.myp Bid 830000
25-Aug tropicalheaven69 Bid 825000
25-Aug dan77539 Bid 825000
25-Aug bob2262 Bid 825000
25-Aug p00hchan Bid 815050

$50 Amazon Sweepstakes Winners

25-Aug debbiedu22
25-Aug thelazybunch22
25-Aug bkm140
25-Aug gimpy329
25-Aug kathiecornett
25-Aug jsmithmi
25-Aug mike2516

Daily 100,000 Tokens Sweepstakes Winners

19-August georgewarp
20-August nich750
21-August Kcollop369
22-August farmingboy
23-August nich750
24-August sue141
25-August sue141

Weekly 500,000 Tokens Sweepstakes Winner

25-Aug chickcd

Weekly Game Credit Sweeps Winners

25-Aug homesr $100
25-Aug nsjaj1 $75
25-Aug threecsonsmom $25